Cài đặt Ghost trên Ubuntu 13.10

Có ba lựa chọn để cài đặt Ghost là: Sử dụng file zip tại Ghost với phiên bản ổn định nhất (được khuyến cáo dành cho »

Tại sao tôi dùng Ghost

Nếu bạn đang viết blog bằng wordpress thì nên dùng thử Ghost, một mã nguồn mở chuyên dành cho blog. Tại sao tôi dùng Ghost Nền »