Tại sao nên dùng Xamrin

Tại sao nên dùng Xamarin để phát triển một ứng dụng chạy trên nền Android, iOs, Window Phone hoặc viết một ứng dụng lai cho cả 3 nền tảng.

Trong dự án gần đây của công ty, Xamain đã được chọn làm công nghệ chính để viết ứng dụng cho iOs. Thắc mắc đầu tiên là tại sao lại dùng Xamarin với C# thay vì Objective-C?

Ưu điểm của Xamrin:

  • Dễ tổ chức mã nguồn, một solution có thể tạo nhiều project. Có thể tách giao diện của ứng dụng và logic của ứng dụng ra thành nhiều project.
  • Dùng C# để viết ứng dụng gốc cho Android, Window Phone và iOs sẽ tiết kiệm thời gian hơn học cả 3 ngôn ngữ. Điểm cuối của Xamarin vẫn là ứng dụng gốc.