Cài đặt Ghost trên Ubuntu 13.10

Có ba lựa chọn để cài đặt Ghost là:

 • Sử dụng file zip tại Ghost với phiên bản ổn định nhất (được khuyến cáo dành cho blogger)
 • Sử dụng Git
 • Sử dụng npm. Hiện tại blog Một Giờ sử dụng cách thứ 2 vì dùng git dễ kiểm soát, có thể thử tính năng mới nhất của Ghost thay vì chờ tới khi phát hành bản chính thức.
  Theo hướng dẫn tại https://github.com/tryghost/Ghost sẽ có bốn bước chính sau khi clone Ghost từ github:

 • sudo apt-get install nodejs

 • sudo apt-get install npm
 • npm install -g grunt-cli cài đặt Gruntjs
 • npm install cài đặt các gói cho Ghost từ npm
 • grunt init (and grunt prod if you want to run Ghost in * production mode) biên dịch các file js, sass cho Ghost
 • npm start chạy Ghost

Trong quá trình cài đặt sẽ có một số lỗi phát sinh với sqlite3 issue 1865, node-sass nên phải cài riêng hai gói này sau khi chạy npm install.
npm install sqlite3

Đối với node-sass:

 • npm install node-sass@0.9.5-rc1
 • npm install grunt-sass@0.9.0