Tại sao tôi dùng Ghost

Nếu bạn đang viết blog bằng wordpress thì nên dùng thử Ghost, một mã nguồn mở chuyên dành cho blog.

Tại sao tôi dùng Ghost

Nền tảng chuyên dành cho blog và chỉ blog

Khác với Wordpress, Ghost không có nhiều tính năng cồng kềnh. Sau khi đăng nhập vào trang quản trị, bạn có thể thấy 3 trình đơn chính là Content, New Post, Settings.

Sử dụng markdown để soạn thảo thay vì WYSIWYG

Markdown là một loại định dạng cho văn bản, so với các trình soạn thảo WYSIWYG thì Markdown đơn giản hơn nhiều.

Ghost tách khung soạn thảo blog thành hai phần chính, một phần để soạn thảo và phần còn lại có thể xem trước.

Hỗ trợ SEO

Ghost có hỗ trợ một số thẻ meta cho SEO như description

Hỗ trợ công việc

Hiện tại Ghost được viết trên nodejs, expressjs và nhiều công nghệ khác. Việc cài đặt, đọc mã nguồn của Ghost sẽ mang lại nhiều kiến thức, kinh nghiệm mới.

Làm sao để dùng Ghost

  • Trả phí và sử dụng Ghost trên máy chủ của ghost.org
  • Tự cài đặt Ghost trên hosting hoặc vps

Bài viết này sẽ liên tục được cập nhập tùy theo cảm nhận của tôi khi sử dụng Ghost và tính năng mới của Ghost (nếu có).