Angular 1.5 component life cycle $onInit, $onDestroy, $onChanges

There was a big improvement for AngularJS that I missed, the life cycle of component. Let's see how can we improve our application with it. I »

Tại sao nên dùng Xamrin

Tại sao nên dùng Xamarin để phát triển một ứng dụng chạy trên nền Android, iOs, Window Phone hoặc viết một ứng dụng lai cho cả »

Sách đang đọc

Tuần làm việc 4 giờ Totto-chan The Little Girl at the Window Thông điệp của nước »

Cài đặt Ghost trên Ubuntu 13.10

Có ba lựa chọn để cài đặt Ghost là: Sử dụng file zip tại Ghost với phiên bản ổn định nhất (được khuyến cáo dành cho »

Tại sao tôi dùng Ghost

Nếu bạn đang viết blog bằng wordpress thì nên dùng thử Ghost, một mã nguồn mở chuyên dành cho blog. Tại sao tôi dùng Ghost Nền »